HöstdansFoto från ungdomsdansen hösten 2019 i Grimeton när klubben fyllde 25 år!