Fadder för person <15år

Fadder

På våra ungdomsdanser är alla ungdomar och medlemmar välkomna. Dock har vi åldersregler vad gäller att sova över under helgerna.

Är du under 15 men vill övernatta på dansen ska du uppfylla nedanstående krav:
– vårdnadshavare måste i förhand lämna muntligt samtycke till styrelsen.
– du som är under 15 år måste ha en ”fadder” på plats som känner dig väl och som under helgen tar ansvar för dig.
– faddern måste vara över 18 år.
– faddern måste under hela helgen vara helt nykter.
– som fadder får man högst vara ansvarig för 2 personer.

Under helgen så går det att nå oss som står som kontaktpersoner på flyern om man har några frågor. Finns det frågor innan dansen kan du kontakta någon av oss i styrelsen.