Tipsa oss om lokal

Vi i styrelsen vore tacksamma om du har ett tips på bra lokaler som vi kan hålla ungdomsdanserna i. Vi behöver hjälp med det för att några av de lokaler vi använt oss av tidigare har blivit för dyra. Men även för att vi ska kunna vara mer utspridda på fler platser än vad vi är i nuläget. Så maila oss gärna om du har ett tips på någon bra lokal vi kan hålla till i. Beskriv lokalen och skicka gärna med en länk till ev hemsida och kontaktperson, så tittar vi i styrelsen närmare på den lokalen.

För att underlätta letandet av lokal har det skapats en lista med vad lokalen behöver innehålla för en ungdomsdans. Det lokalen behöver innehålla är följande:

Två olika rum, det ena för att dansa i och det andra för att ha masslogi i. Storleken på de 2 rummen bör minst vara så att 3 squarer ska kunna dansa samtidigt. För masslogit behöver ytan vara så att minst 30 personer få plats att sova.

Det behöver finnas ett kök för matlagning.

Duschar behöver finnas i byggnaden eller finnas i närheten, som går att hyra/låna under en helg.

Hyran för lokal och eventuell extra duschar bör ligga på ca 3000 kr för hela helgen.

Vi i styrelsen är tacksamma för er hjälp med att hitta flera lokaler!
Kontakta oss på info@buffalosquares.se med ovanstående uppgifter, samt hemsida och kontaktperson, om du har något förslag på lokal.