Råön

Råön 6-9 augusti 2020 är inställt!

Efter ändrade förutsättningar på Råön har vi inte möjlighet att anordna dans där i år. Detta gör att vi behövt ställa in 2020-års sommaraktivitet. Vi ser fram emot nästa sommar och nu närmast ungdomsdansen i oktober i Reftele.