Styrelsen

Styrelsen 2020

Kontakta styrelsen: info@buffalosquares.se

Jens Götharson
Ordförande
ordforande@buffalosquares.se
Mölndal
Kim Bergström
Vice Ordförande
Grängesberg
Jonathan Nilsson
Sekreterare
Lund
Ronja Höjer
Kassör
kassor@buffalosquares.se
Kungsbacka
Mike Johansson
Ledamot

Elinor Metsjö
Revisor
Stockholm

Emma Nilsö
Revisorssuppleant
Linköping
Sebastian Gidlund
Valberedning
Elin Persson
Valberedning