Styrelsen

Styrelsen 2020

Kontakta styrelsen: info@buffalosquares.se

Jens Götharson
Ordförande
ordforande@buffalosquares.se
Göteborg
Kim Bergström
Vice Ordförande
Mölndal
Jonathan Nilsson
Sekreterare
Lund
Mike Johansson
Kassör
kassor@buffalosquares.se
Ronja Höjer
Ledamot
Kungsbacka

Elinor Metsjö
Revisor
Stockholm

Emma Nilsö
Revisorssuppleant
Linköping
Sebastian Gidlund
Valberedning
Elin Persson
Valberedning